Art Track

ARTISTS

Art Track
Bossenaarstraat 2
B-9680 Maarkedal Belgium
 
Tel: +32 (0)497 481 698
Email: info@arttrack.be
 
Open: Wed-Sun, 2-7 PM

Webdesign by Clever-Web

Art Track

ERLEND VAN LANDEGHEM

MET OF  ZONDER REDEN

In ' Met of zonder reden' schetst Erlend Van Landeghem aan de hand van tekeningen, schilderijen en installaties, een reactie op een wereld die doortrokken is van geweld : zinloos geweld, oorlogen die geexporteerd worden, ongelijkheid die in stand wordt gehouden, media die royaal gewelddadige gebeurtenissen tot in de details voorschotelen en die hongerig gevolgd worden. Hij interpreteerd zijn reacties op een samenleving waarin op elke straathoek of in de woonkamer het meest extreme geweld kan losbarsten.

Erlend Van Landeghem toont niet de daders en de slachtoffers, maar de anderen : mensen die op het eerste gezicht niets met al dat geweld te maken hebben, maar wiens gedrag bij nader inzien een reactie is op dat geweld : zich op zichzelf terugplooien, zich afschermen, bidden, vouyeurisme. En daarmee legt hij meteen de vinger op de dubbelzinnigheden in onze cultuur : communicatie zonder contact, cocooning midden geweld, schijnheiligheid.

 

 

WITH OR WITHOUT A CAUSE 

In ' Met of zonder reden = With or without a cause' Erlend Van Landeghem sketches by drawings, paintings and installations a reaction on a world carried by violence : aimless violence, exported wars, inequality still rules the world, the media presents daily violent incidents in detail and they are greedly followed by the masses. He interprets his own feelings and reactions on a society where on each streetcorner or in a living room the most extreme violence can break out. .

Erlend Van Landeghem doesn't show the culprits or the victims, but the others : the people who at the first sight are not involved in all this violence , but whose behaviour , after all, is a reaction on the violence  :  self protection, praying, voyeurism. And herewith he points on the ambiguities in our culture  : communications without contact , cocooning in the mid of violence, hypocrisy.

In ' Met of zonder reden = With or without a cause' Erlend Van Landeghem sketches by drawings, paintings and installations a reaction on a world carried by violence : aimless violence, exported wars, inequality still rules the world, the media presents daily violent incidents in detail and they are greedly followed by the masses. He interprets his own feelings and reactions on a society where on each streetcorner or in a living room the most extreme violence can break out. .

Erlend Van Landeghem doesn't show the culprits or the victims, but the others : the people who at the first sight are not involved in all this violence , but whose behaviour , after all, is a reaction on the violence  :  self protection, praying, voyeurism. And herewith he points on the ambiguities in our culture  : communications without contact , cocooning in the mid of violence, hypocrisy.

Paradox van het weten (2009)

De val van de blinden is een thema dat regelmatig opduikt in de schilderkunst. De kunstenaar ziet er een metafoor in voor de zoektocht van de mens om de werkelijkheid te bevatten. Een nieuw paradigma betekent vooruitgang, revolutie.Maar haast elk paradigma wordt vroeg of laat geconfronteerd met zijn  eigen grenzen : het denkkader laat niet toe, of verhindert zelfs, bepaalde fenomenen te verklaren. De zoektocht van de mens naar kennis is een aaneenschakeling van vinden, vallen, rechtkrabbelen, vallen......

Contact Art Track for more information.